PROCÈS DU GÉNOCIDE

 Dossier :  LA TURQUIE CONDAMNE SES CHEFS MILITAIRES

TURKEY CONDEMNS ITS WAR LEADERS - July 13, 1919 : Article original
TÜRKİYE SAVAŞ LİDERLERİNİ MAHKUM ETTİ - 13 Temmuz 1919 : traduction en turque
LA TURQUIE CONDAMNE SES CHEFS DE GUERRE - 13 Juillet 1919 : traduction en français

TÜRKİYE SAVAŞ LİDERLERİNİ MAHKUM ETTİ
Askeri Mahkeme Enver Paşa, Talat Bey ve Cemal Paşa’ya ölüm cezası verdi.
ÜÇÜ DE KAÇTI
Cavit Bey ile Musa Kazım, savaşta oynadıkları rol nedeniyle 15 yıl kürek cezası aldılar.
13 Temmuz 1919


Konstantinopolis, 11 Temmuz – Savaş sırasında Türk hükümetinin yöneticileri olan Enver Paşa, Talat Bey ve Cemal Paşa, savaş sırasında Türk hükümetinin davranışı konusunda soruşturma yürüten bir Türk askeri mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldılar.

Enver ile Jön Türk hükümetinde yönetici konumunda olan iki çalışma arkadaşı birkaç ay önce Türkiye’den kaçmışlardı. Nerede oldukları halen bilinmemektedir.

Eski Maliye Nazırı Cavit bey ile eski Şeyhülislam Musa Kazım Bey on beş yıl kürek cezasına çarptırıldılar.

Askeri Mahkeme eski Meclis Başkanı Rifat Bey ile eski Posta ve Telgraf Bakanı Haşim Bey için beraat kararı verdi.

___________

İstanbul’daki Amerikan Büyükelçisi Henry Morgenthau ile yine İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisi Sir Louis Mallet’in telgrafları, kitapları, makaleleri ve yaptıkları röportajlar, Veziri Azam Damat Ferit Paşa’nın emriyle Harbiye Nazırı Abuk Ahmet Paşa tarafından kurulan askeri mahkemmenin cezalandırdığı Jön Türk liderlerinin işlediği suçları hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştu.

[Mahkemenin kararı], Türk halkını savaşa katılma ve Ermeni, Rum ve Süryanilere uygulanan zulüm ve tehcir suçundan aklamak için yeni rejimin yetkilileri tarafından yürütülen kovuşturmaların ulaştığı zirveyi temsil ediyor. [Sürecin] fiiliyattaki zirvesini ise eski İaşe Nazırı ve Diyarbekir Valisi Kemal Bey’in 12 Nisan’da İstanbul, Beyazıt Meydanı’nda asılması oluşturdu.

Bu kez [idam] cezaları, aynı şekilde hızla infaz edilemeyecek. Enver, Talat ve Cemal, Sultan VI Mehmet’in Ekim ayının son günlerinde kişisel elçilerini İngiliz Amirali Caltprop’a göndererek Türkiye’nin teslim olduğunu bildirmesinden birkaç gün önce Almanya’ya kaçtılar. Hazine defterlerinde yaptığı “tahrifat” ve finansal reform programının Müttefikler Arası [Tahkik] Komisyonu tarafından kabul görmediği anlaşılınca Cavit Bey de Mart ayında [yurtdışına] kaçtı.

Talat Bey savaş yıllarının büyük bir bölümünde Sadrazam ve Dahiliye Nazırı, Enver Harbiye Nazırı, Cemal ise, donanmayı Alman Amirali’nin komutası altına verdiği Bahriye Nazırlığının ardından Suriye Genel Komutanlığına getirilmiştir.

Hararetli bir Alman yandaşı olan Enver, General von der Goltz’un öğrencisiydi. Goltz, 1910 – 1912 yılları arasında Türk ordusunun eğitimini üstlenmiş, ancak verdiği eğitim 1912’de ordunun Sırplar, Yunanlılar ve Bulgarlar karşısında yenilgiye uğramasını engelleyememişti. İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın 20 Kasım 1914 tarihli raporunda Sir Louis Mallet, Enver’in yükselişinin ve Almanya’nın hakimiyetinin aynı yılın Temmuz ayının son haftasında ortaya çıktığını yazmıştır. Bir yıl sonra Gelibolu harekatının en yoğun günlerinde bir röportaj sırasında Enver, yüzü kızarmadan, Türkiye’nin gelecek sonbahar aylarında kuzeyden girişilecek bir Alman operasyonu ile kurtarılacağını söylemişti. Söz konusu operasyon ancak Bulgaristan’ın Merkez İmparatorluklarına katılması üzerine gerçekleşecekti. Büyükelçi’nin yaptığı röportajlarda yalnızca Enver değil, Talat ve Cemal de sorun çıkarmaları nedeniyle Ermeni katliamlarının bir gereklilik olduğunu belirtmişlerdir.

Suriye Genel Komutanı olan Cemal, Beyrut Reform Birliği’ne karşı yapılan katliamlarda önemli rol oynamıştı. İlk başta Birliğin programına sempati ile yaklaştığı görüntüsünü vermiş, ancak sonra Birlik üyelerinin listesini ele geçirdiğinde onlara ihanet etmişti. Talat’ın özel görevlisi olarak Cemal. Ermenistan’da Kürtleri Ermenilere yönelik katliamlara teşvik etmişti.

Maliye Nazırlığına 17 Mart’ta Tevfik bey getirildikten sonra bile Cavit Bey Hazine’nin çevresinden ayrılmadı. Defterlerini kanıt olarak göstererek Almanya’yı oyuna getirdiğini ve müttefik güçler ve onu destekleyen devletlerin Türkiye’ye 500.000.000 dolar değerinde altın borç vermesi karşılığında, kendisinin onlara 850.000.000 dolar değerinde Alman hisselerini vereceğini, bu hisseleri, savaştan galip çıkan devletler olarak 350.000.000 dolar kârla kolaylıkla bozdurabilecelerini bildirdi. Müttefikler bu teklifi reddettiler ve uzmanlar söz konusu defterler üzerinde denetime başlayınca Cavit bey ortadan kayboldu. [Amerikan ve İngiliz] Büyükçelçilerine göre Cavit kendini açıkça ortaya koyan bir “Almansever” değildi, ama çok kötü bir maliyeciydi.

Cavid bey gibi 15 yıl kürek mahkumluğuna çarptırılan Musa Kazım, Enver’in koruması altında Harputlu bir Kürttü. Savaşın başında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hayri Bey’in yerine Şeyhülislamlığa getirilmişti. 1913 yılından itibaren Şeyhülislam’ın yardımcısı olarak görev yapan Musa Kazım, Hayri Bey’in İngiliz-severliğinin aksine, Almanlara duyduğu sempatiyle tanınıyordu.

Mahkeme’nin Rıfat ve Haşim Beyleri beraat ettirmesinden çok önce de bu kişilerin, İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak adlandırılan Jön Türklerin daha güçlü liderlerinin elinde birer araç oldukları biliniyordu.

LA TURQUIE CONDAMNE SES CHEFS DE GUERRE
Une Cour Martiale Condamne à Mort Enver Pacha, Talaat Bey, et Djemal Pacha
TOUS LES TROIS SONT EN FUITE
Djavid Bey et Alusa Metssa Ecopent de Quinze Ans de Travaux Forcés Pour leur Participation à la Guerre
Publié le 13juillet 1919

CONSTANTINOPLE, 11 juillet. —
Enver Pacha, Talaat Bey et Djemel Pacha, les dirigeants du gouvernement turc pendant la guerre, ont été condamnés à mort aujourd'hui par une cour martiale turque chargée de juger leur conduite pendant la période de guerre.
Enver et ses deux dirigeants associés du gouvernement Jeunes Turcs se sont enfuis de Turquie il y a plusieurs mois, et on ignore où ils se trouvent.
Djavid Bey, l'ancien ministre des finances et Alussa Mussa Kiazim, ancien Sheikh-ul-Islam, ont été condamnés à quinze ans de travaux forcés.
La cour martiale a acquitté Rifaat Bey, ancien président du sénat, et Hachim Bey, ancien ministre des Postes et du Télégraphe.

Henry Morgenthau, ambassadeur américain à Constantinople, et sir Louis Mallet, l'ambassadeur britannique à la même capitale, n'ont laissé planer aucun doute dans leurs dépêches, livres, articles et entrevues, sur la culpabilité des dirigeants Jeunes Turcs dont les jugements viennent juste d'être prononcés par une cour martiale turque, ordonnée par le nouveau Grand Vizir Damad Ferid Pacha et convoquée par Ahmed Abouk Pacha, le Ministre de la guerre.

C'est le point final d'une longue série de poursuites entreprises par les dirigeants du nouveau régime, afin que le peuple turc réponde de sa participation à la guerre et des atrocités commises contre les Arméniens, les Grecs et les Syriens, ainsi que des déportations qu'ils ont subies. Le point d'orgue a été atteint en pratique le 12 avril, lorsque Kemal Bey, ancien Ministre de l'alimentation et Gouverneur de Diyarbékir, a été en fait exécuté sur la place Bayazid de Stamboul.
Pour ce qui concerne la présente instance, les sentences ne seront pas exécutées aussi sommairement. Enver, Talaat et Djemal se sont enfuis en Allemagne quelques jours avant

Le Sultan Mohammed VI avait dépêché son envoyé personnel, à fin du mois d'octobre, auprès du vice-amiral britannique Calthrop, pour annoncer la capitulation de la Turquie. Par la suite, en mars, Djavid Bey s'était lui aussi enfui lorsqu'il est devenu évident que la falsification opérée par lui sur les comptes du trésor et que son projet de réformes financières n'avaient pas convaincu la Commission Interalliée.

La plupart du temps au cours de la guerre, Talaat Bey était Grand Vizir et Ministre de l'intérieur et Enver Ministre de la guerre, tandis que Djemal était Gouverneur Militaire de la Syrie, position à laquelle il accéda, comme Ministre de la marine, après avoir placé la flotte sous le commandement d'un amiral allemand.

Enver était un pro-allemand enthousiaste, un élève du général von der Goltz, dont les exercices proposés à l'armée turque entre 1910 et 1912 ne l'ont pas empêchée en cette année 1912 d'être défaite par les Serbes, les Grecs et les Bulgares. Dans un rapport du Foreign Office britannique, le 20 novembre 1914, sir Louis Mallet déclarait que l'arrivée au pouvoir d'Enver et la domination de l'Allemagne datait de la dernière semaine de juillet. Dans la tourmente de la campagne de Gallipoli, un an plus tard, Enver, dans une entrevue, déclara sans aucune honte que la Turquie serait secourue à l'automne suivant par l'Allemagne par le nord – ce qui se produisit en fait lorsque la Bulgarie rejoignit les empires centraux. Dans des entrevues avec l'ambassadeur mentionné, non seulement Enver, mais Talaat et Djemal avec lui, justifiaient les massacres des Arméniens parce qu'ils gênaient.

Comme gouverneur militaire de Syrie, le rôle de Djemal a été déterminant dans la mise en œuvre des massacres contre la Ligue de Beyrouth pour la Réforme, prétendant d'abord d'être en sympathie pour leur programme et les trahissant ensuite, après avoir obtenu la liste de ses membres. En Arménie, comme agent spécial de Talaat, il déclencha les atrocités des Kurdes contre la population.

Même après que Tewfik soit devenu Ministre des finances le 17 mars, Djavid Bey se mêlait encore des affaires du Trésor. Il montra dans ses registres qu'il avait vraiment trompé l'Allemagne et que si les puissances alliées et associées prêtaient à la Turquie 500 000 000 de dollars-or, il leur aurait remis une reconnaissance de dette de 850 000 000 de dollars, une somme qu'ils n'auraient aucun mal à récupérer étant vainqueurs, dégageant de ce fait un profit de 350 000 000 $. Lorsqu'ils rejetèrent cette offre et que les experts commencèrent à auditer ses comptes, il disparut. Selon les ambassadeurs, Djavid n'était pas ouvertement germanophile.

Mussa Kiazim, qui comme Djavid, a été condamné à quinze ans, est un Kurde de la circonscription de Kharpout et un protégé de Enver. Il a été élevé à la fonction de Sheikh-ul-Islam après la mystérieuse disparition de Haïri Bey, qui était à cette fonction de chef religieux du pays lorsque la guerre a été déclarée. Dès 1913, Mussa Kiazim, comme assistant au Sheikh, était connu pour ses sympathies avec l'Allemagne, qui s'opposait à l'anglophilie de Haïri.

Bien avant que la cour n'ait acquitté Rifaat Bey et Hachim Bey, ces hommes étaient considérés comme des outils dans les mains des dirigeants Jeunes Turcs plus puissants – le soi-disant Comité Union et Progrès.